Her ankommer prins Henriks nærmeste familie til Christiansborg Slotskirke

10:24