Forår i Danmark.

Færre atomvåben, landminer og sultende børn samt flere fredede havreservater end forventet. Det er nogle af de ting, man som verdensborger anno 2018 kan glæde sig over.

Objektivt set er verden da o...